Uliczne Ambulatorium MiserArt

Uliczne Ambulatorium MiserArt to autorski projekt fundacji Homo Sacer realizowany w partnerstwie z Kołem Wrocławskim…

4 Shares

Świetlana przyszłość Śnieżki

Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprosili na wernisaż wystawy „Architektura…

Dumping socjalny w Unii Europejskiej.

Poniższy artykuł pochodzi z raportu pt. ,,Rynek pracy w branży TSL. Wynagrodzenia i sytuacja kierowców zawodowych” POBIERZ RAPORT Dumping socjalny istnieje. Wszak Parlament Europejski zredagował nawet jego definicję. Wynika z niej, że są…

500+ po rzymsku, czyli jak Oktawian podjął walkę o przyrost naturalny

Upadek dotychczas funkcjonujących norm społecznych i moralnych to znak szczególny i rozpoznawczy schyłku funkcjonującej cywilizacji lub przynajmniej kres pewnego istotnego jej etapu. Spadająca liczba formalizowanych małżeństw, spadająca liczba posiadanych dzieci, czy generalnie…