Działania państw bałtyckich na rzecz Iraku i Kurdów irackich… cz. 2

Przejdź do części pierwszej:
Działania państw bałtyckich na rzecz Iraku i Kurdów irackich, w obliczu konfliktu z tzw. Państwem Islamskim w latach 2014-2017 cz. 1

Łotwa

Łotwa podobnie jak Litwa ma ograniczone kontakty na Bliskim Wschodzie. Swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne w tym regionie, ma rozmieszczone w Egipcie, Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich[1].

Władze Rygi uznają tzw. PI działające w Iraku i Syrii jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu, ale też dla sojuszników i partnerów Łotwy na świecie, w tym dla nich samych[2]. We wrześniu 2014 r. Łotwa zadeklarowała gotowość wsparcia koalicji walczącej z tzw. PI. Zapowiedzieli pomoc humanitarną dla ludności cywilnej, rozważenie innej pomocy w razie potrzeby oraz zapobieganie rekrutacji i pomocy finansowej pochodzącej z ich państwa dla terrorystów[3].

W październiku 2014 r. Rada Ministrów zatwierdziła przekazanie 50 tys. euro na rzecz pomocy humanitarnej dla uchodźców wewnętrznych (IDP) w Iraku. Wkład został przekazany do urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR)[4]. Raimonds Bergmanis minister obrony narodowej Łotwy powiedział o możliwości przeprowadzenia szkoleń np. w szkole instruktorów wojskowych w Kieś, na północy Łotwy, dla żołnierzy walczących z tzw. PI w Iraku i Syrii. Użycie własnych sił zbrojnych w konflikcie nie było rozważane[5]. Jednak w styczniu 2016 r., sejm Łotwy podjął decyzję o wysłaniu żołnierzy na misję w Iraku oraz Mali. Ostatecznie do Iraku w lutym wysłano 6 żołnierzy, którzy razem z siłami duńskimi zapewniają wsparcie szkoleniowe dla sił irackich[6]. Powodem zmiany decyzji miały być zamachy w Francji. Minister Obrony Łotwy stwierdził, że w takim przypadku nie może pozostać bierny[7].

W kwietniu 2015 r.  doszło do spotkania prezydenta Łotwy (Andris Bērziņš) z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Republiki Iraku (Asaad Sultan Hachim Abu Galal). Rozmowy dotyczyły kontynuowania współpracy ekonomicznej, kulturalnej i w szczególności w dziedzinie edukacji. Prezydent podkreślał potencjał eksportowy swojego państwa, głównie w przemyśle maszynowym, surowców mineralnych, drewna, produktów żywnościowych oraz usług logistycznych i finansowych[8].

Kolejny przełom w działaniach nastąpił w 2016 roku, gdy wysłano do Iraku 6 łotewskich żołnierzy. Podobnie jak w przypadku Litwinów, dołączyli do duńskiego kontyngentu w ramach misji szkoleniowej, 180 kilometrów na zachód od Bagdadu. Raimonds Bergmanis, Minister Obrony Narodowej Łotwy, podkreślił, że misja, nie ma mieć charakteru militarnego[9].  

Łotwa miała też incydent związany z ich obywatelem walczącym dla PI. W 2017 roku skazano na 10 lat więzienia obywatela Łotwy Mārtiņš Grīnbergs, który walczył po stronie terrorystów. Wyjechał wcześniej do Turcji, skąd przedostał się do Syrii i dołączył do grupy powiązanej z Daesh. Po szkoleniu został wysłany na front. W tym czasie młody człowiek zdał sobie sprawę, że nie było to dokładnie to, co chciał robić i zaczął szukać możliwości powrotu na Łotwę. Udało mu się uciec i przekroczyć granicę turecką, gdzie został aresztowany przez władze i deportowany na Łotwę[10].

Jako ciekawostkę można dodać, że w Rydze założone została międzynarodowa organizacja pozarządowa PAFI (Peace Ambassadors for Iraq). Jej celem jest zaangażowanie europejskich decydentów w celu zjednoczenie Iraku, rzetelne informowanie o wydarzeniach z konfliktu oraz zaprowadzenia tam pokoju[11]. W ramach tej organizacji w marcu 2015 r. w Rydze odbyła się konferencja pt. ,,W stronę pokoju i pojednania w Iraku”. Celem było podniesienie świadomości i ułatwienie dyskusji na temat sytuacji w Iraku, nieporozumień dotyczących polityki wewnętrznej i sposobów radzenia sobie z tzw. PI[12].


 • [1] Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Łotwy, www.mfa.gov.lv
 • [2] Baltic states join fight against Islamic state in Iraq, Syria, 22.09.2014, www.baltictimes.com/news/articles/35571/
 • [3] Latvia Supports International Efforts to Combat Terrorism including ISIL, 22.09.2014, www.mfa.gov.lv/en/news/latest-news/39415-latvia-supports-international-efforts-to-combat-terrorism-including-isil
 • [4] Latvia to Provide Assistance to Internally Displaced Persons in Iraq, 8.10.2014, www.mfa.gov.lv/en/news/latest-news/39472-latvia-to-provide-assistance-to-internally-displaced-persons-in-iraq
 • [5] Anti-Islamic State fighters could be trained in Latvia: Defense Minister, 9.11.2015, www.lsm.lv/en/article/societ/society/anti-islamic-state-fighters-could-be-trained-in-latvia-defense-minister.a154095/
 • [6] Latvian soldiers to deploy to Mali and Iraq, 28.01.2016, www.sargs.lv/Zinas/Military_News/2016/01/28-01.aspx#lastcomment
 • [7] Latvian troops to participate in operations in Mali, Iraq, 14.0.1.2016,  www.sargs.lv/Zinas/Military_News/2016/01/14-01.aspx#lastcomment
 • [8] The Ambassador of Iraq on an accreditation visit to Latvia, 20.04.2015, www.mfa.gov.lv/en/news/latest-news/45969-the-ambassador-of-iraq-on-an-accreditation-visit-to-latvia
 • [9] Latvian soldiers to deploy to Mali and Iraq, 26.01.2016, http://www.sargs.lv/lv/Zinas/Military_News/2016/01/28-01.aspx#lastcomment
 • [10] Latvian Daesh volunteer gets sentence increased to 10 years, 16.10.2017, https://eng.lsm.lv/article/society/crime/latvian-daesh-volunteer-gets-sentence-increased-to-10-years.a257657/
 • [11] Strona główna Peace Ambassadors for Iraq, www.pafi.org
 • [12] EFF takes part in the international conference on peace in Iraq, 3.05.2015,  www.eurfreedom.org/content/eff-takes-part-international-conference-peace-iraq