Zwizualizuj to, czego pragniesz. Jak działa Prawo Przyciągania?

Pozytywne myślenie to jedno z najczęściej wymienianych czynników dobrego samopoczucia i osiągania sukcesu. Słowa o przyciąganiu do siebie dobrych zdarzeń poprzez ich wyobrażanie sobie brzmią jak bajka i kolejny wymysł osób zajmujących się coachingiem. Zwolennicy Prawa Przyciągania mają jednak wiele dowodów i przykładów na poparcie swoich tez. I chociaż samo pozytywne myślenie z pewnością nie wystarczy do spełnienia naszych marzeń, to jednak myśli ludzi mają znaczący wpływ na ich życie, a metody, które ukryte są pod doktrynami Prawa Przyciągania mogą być ciekawym trikiem psychologicznym.

Prawo Przyciągania jest swego rodzaju filozofią, opierającą się na przekonaniu, że ludzkie emocje i myśli tworzą pewną energię, która przyciąga odpowiadające jej elementy. Zwolennicy tego prawa w swoich poglądach często odnoszą się do buddyzmu oraz do fizyki kwantowej. Prawo Przyciągania mówi o tym, że człowiek poprzez swoje myśli i nastawienie, wydziela ze swojego ciała wibracje, które skupiają w nim daną energię. W dużym skrócie można więc Prawo Przyciągania określić jako moc sprawczą ludzkich myśli.  

Korzenie Prawa Przyciągania i sekret jego działania

Obecnie Prawo Przyciągania jako myśl filozoficzna stało się bardzo rozbudowane. Jego zwolennicy swoje teorie opierają nie tylko na psychologicznych przesłankach i własnym przeczuciu, ale na szeregu różnych nauk – na fizyce kwantowej, neurobiologii i biologii ewolucyjnej. Co więcej – tak naprawdę każdy człowiek w swoim życiu wykorzystuje to prawo, jednak kluczem do szczęścia i spełnienia marzeń jest korzystanie z niego w świadomy sposób. 

Zasady Prawa Przyciągania opierają się w pewnym stopniu na nauce Platona, który w swojej nauce głosił, że „podobne zmierza w kierunku podobnego”. Jest to jedno z podstawowych założeń Prawa Przyciągania, według którego wysyłane przez ludzi wibracje przyciągają do siebie odpowiadającą im energię. I tak, człowiek otaczający się wyłącznie złymi myślami będzie miał większe skłonności do wpadania w problemy i zapadania w choroby, a ludzie wierzący we własne szczęście i sprzyjający im los – będą sprawiali wrażenie urodzonych pod szczęśliwą gwiazdą, przyciągając do siebie same dobre wydarzenia. 

Pogląd o energii i wibracji ściśle łączy się więc z teoriami wywodzącymi się z praw fizyki. Według zwolenników Prawa Przyciągania myśli są energią posiadającą określoną częstotliwość. Właśnie z tego powodu różne emocje wpływają na kreowanie świata wokół danej osoby. Człowiek, który skupia swoją energię wokół danej myśli nadaje jej moc sprawczą, która wywołuje ciąg wydarzeń w jego życiu. To zjawisko ma duży związek z psychologiczną stroną ludzkiej natury i  można je określić terminem „samospełniającej się przepowiedni”. Często dzieje się tak, że człowiek zachowuje się w sposób, który sprawia, że pewne rzeczy stają się prawdą, ponieważ już wcześniej z góry założył, że tak właśnie wygląda rzeczywistość. To właśnie dlatego człowiek niepewny siebie i przekonany, że inni go nie akceptują stanie się bardziej wycofany, co będzie skutkować jeszcze większym dystansem między nim a ludźmi, którzy go otaczają, a z kolei człowiek świadomy swojej wartości, uśmiechający się do innych – pogłębi z nimi relację i przyciągnie ich do siebie. 

Teoria Prawa Przyciągania swoje miejsce znalazła także w medycynie, a przede wszystkim w zakresie psychologii. Lekarze potrafią wskazać wiele sytuacji, w których stan pacjentów znacząco poprawił się pod wpływem ich myślenia. Naukowcy podkreślają ścisły związek pomiędzy pozytywnymi myślami a ogólnym poziomem zadowolenia z życia. Takie stanowisko przyjmują także niektórzy neurolodzy, którzy podkreślają istotę wizualizacji w codziennym życiu człowieka. Okazuje się bowiem, że ludzie wyobrażający sobie lepszą przyszłość są bardziej skłonni do osiągania wyznaczonych przez siebie celów. Również psychologowie zachęcają do wykorzystywania afirmacji jako jednego z elementów składowych terapii – stosowana jest ona między innymi w leczeniu traum i depresji.

Zwolennicy Prawa Przyciągania jako jedną z fundamentalnych zasad tego zjawiska wskazują wizualizację – tylko głębokie i świadome skupienie się na energii pozwoli przyciągnąć do siebie pożądane doświadczenia. Jednak w tej teorii tkwi także pewne niebezpieczeństwo – wszechświat nie rozróżnia wibracji pozytywnych od negatywnych, a tym bardziej nie rozumie słowa „nie”. Skutkuje to tym, że człowiek myśląc o rzeczy, której bardzo nie chce, nieświadomie skupia na nią swoją energię, która tą właśnie rzecz przyciąga. Z tego właśnie powodu zwolennicy Prawa Przyciągania zachęcają do zmiany sposobu, w jaki formułuje się swoje myśli. 

Jak odpuścić i odsunąć negatywną energię?

Wiele osób, które po raz pierwszy usłyszało o Prawie Przyciągania od razu je odrzuciło – jak bowiem samym myśleniem można zmienić swoje życie? Jednym z argumentów przeciwników tej teorii jest fakt, iż gdyby pozytywne wibracje wystarczały do przyciągnięcia do siebie dobrych doświadczeń, na świecie nie byłoby cierpienia, chorób i smutku. Sprawa nie jest jednak taka prosta, ponieważ znacząca część ludzi w swoich myślach skupia się jedynie na pragnieniu, a nie na samym celu. Pragną szczęścia, jednak nie wizualizują go sobie wystarczająco i nie planują ścieżki, która pozwoliłaby im do niego dotrzeć. Dodatkowo odrzucenie negatywnych myśli jest praktyką bardzo trudną i skomplikowaną, której doskonalenie zajmuje ludziom mnóstwo czasu. Kluczem do sukcesu w tym przypadku jest odrzucenie poczucia braku w życiu. To właśnie on zwodzi ludzi i sprawia, że skupiają się oni wyłącznie na swoich chwilowych pragnieniach i zachciankach, pod wpływem tego, czego im brakuje. Takie myślenie zwodzi ich i sprawia, że wpadają w pułapkę negatywnego myślenia, nawet jeśli nie są do końca tego świadomi. 

Jedną z praktyk wykorzystywanych przez zwolenników teorii Prawa Przyciągania jest ćwiczenie poczucia wdzięczności. Polega ono na skupianiu się na rzeczach, które już się posiada i które wywołują szczęście. Dzięki temu ciało produkuje pozytywną energię, która ułatwia osiąganie dalszych celów.

Jak każda teoria, tak i Prawo Przyciągania ma swoich zwolenników i przeciwników. Każda ze stron ma też swoje racje, w końcu nic na świecie nie jest czarno-białe. Prawdą jest, że myśli ludzkie mają znaczący wpływ na życie człowieka i otaczającą go rzeczywistość, jednak ich działanie nie jest tak wyidealizowane jakby pragnęli tego przedstawiciele głoszący teorię o przyciąganiu. Kluczowe w osiąganiu celu jest przede wszystkim działanie, do którego siłę w istocie dają afirmacje. Ludzkie zachowanie w dużej mierze opiera się na tym, co człowiek myśli o samym sobie i swoim otoczeniu, właśnie dlatego wydawać się może, że energia uwalniana przez ludzi powoduje lawinę spadających na nich wydarzeń. Dopiero rozum w połączeniu z emocjami daje oczekiwane efekty, warto więc wykorzystywać tę wiedzę jako sztuczkę psychologiczną i element pomagający w walce o spełnienie marzeń, jednak należy pamiętać, że życie toczy się nie tylko w głowie, ale także poza nią.