Czy jesteś gOTowy stanąć w obronie ojczyzny?

Chętni do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej mogą już wstępować w szeregi Terytorialsów. 3 lutego ruszyły kwalifikacje wojskowe.

Co przyniesie rok 2020?

W ubiegłym roku rekrutacja prowadzona przez żołnierzy WOT podczas kwalifikacji wojskowej przyniosła aż 7000 wniosków o powołanie do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Najwięcej chętnych do wstąpienia w szeregi Terytorialsów było na Kujawach i Pomorzu, Podkarpaciu oraz południowym Mazowszu. Jak będzie w tym roku? Tego dowiemy się już za kilka miesięcy.

215 tys. młodych Polaków

Kwalifikacja wojskowa, która potrwa do końca kwietnia, obejmie ok. 215 tys. młodych Polaków. Na komisję obligatoryjnie stawić się musi rocznik 2001. Wezwanie otrzymali także urodzeni w latach 1996-2000, którzy do tej pory nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Stawiennictwo na kwalifikacji jest obowiązkowe.

Z pierwszej ręki

Tradycją stało się, że przy powiatowych komisjach pojawią się przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej. Podobnie jak w latach ubiegłych opowiedzą o służbie w WOT, opiszą proces rekrutacji i przedstawią jakie profity czekają na tych, którzy zdecydują się wstąpić do Terytorialsów.

Jakie warunki musi spełniać kandydat do WOT?

Komisje kwalifikacyjne, które orzekają o zdolności do czynnej służby wojskowej, powoływane są na szczeblu każdego powiatu. Stając na wezwanie komisji w jednym miejscu i czasie można uzyskać kategorię zdrowia, założyć ewidencję wojskową i otrzymać książeczkę wojskową. Można też złożyć wniosek do służby w piątym rodzaju sił zbrojnych – Wojskach Obrony Terytorialnej. Biuro prasowe 16. Dolnośląskiej Brygady OT podaje, że kandydat do WOT musi posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończone 18 lat i być zdrowy psychicznie i fizycznie. Nie może być karany oraz pełnić innego rodzaju służby wojskowej.

Wyraz ogromnej odpowiedzialności

Jak zaznacza kpt. Renata Mycio, Oficer Prasowy 16. Dolnośląskiej Brygady OT, kwalifikacja wojskowa to dobry moment dla młodych ludzi, by rozważyć kierunki swojego życiowego rozwoju. – Żołnierze OT mogą uczyć się, pracować lub studiować i jednocześnie służyć, zdobywając w ten sposób nowe doświadczenia. Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej umożliwia pogodzenie dotychczasowej aktywności ze służbą ojczyźnie i lokalnej społeczności – mówi kpt. Renata Mycio.

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. dyw. Wiesław Kukuła dodaje, że decyzja o założeniu munduru to wyraz ogromnej odpowiedzialności, a ta czyni dorosłość rzeczywistą. – Kwalifikacja wojskowa to dobry moment by wykonać ten krok. W tym roku, przy komisjach kwalifikacyjnych spotkacie żołnierzy w oliwkowych beretach, którzy doradzą co zrobić by wziąć odpowiedzialność za innych zakładając mundur żołnierza Wojska Polskiego – mówi dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ponad 45 000 wniosków

Od początku budowy formacji wnioski o służbę w WOT złożyło już ponad 45 000 polskich obywateli. Wciąż na terenie całego kraju można składać wnioski o powołanie do służby w WOT. Można to zrobić osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień lub wypełniając formularz na portalu e-PUAP.

Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują jako odrębny rodzaj sił zbrojnych od początku 2017 roku. Docelowa liczebność formacji to 53 tys. żołnierzy w siedemnastu brygadach OT (po jednej w każdym województwie i dwie na terenie Mazowsza). Głównym zadaniem WOT jest przeciwdziałanie skutkom kryzysów i klęsk żywiołowych, uzupełnianie i wspieranie służb ratowniczych, a w razie wojny współdziałanie z wojskami operacyjnymi.