Działania państw bałtyckich na rzecz Iraku i Kurdów irackich… cz. 3

Przejdź do części pierwszej: Litwa

Przejdź do części drugiej: Łotwa

Estonia

Estonia podobnie jak powyższe państwa, nie możesz pochwalić się dużą liczbą swoich przedstawicielstw dyplomatycznych na Bliskim Wschodzie. Posiada je, tak samo jak Litwa w Turcji, Egipcie i Izraelu[1].

Estoński minister spraw zagranicznych w latach 2005-2014 Urmas Paet powiedział, że państwa europejskie i USA muszą zwiększyć swoje staranie w powstrzymaniu PI i wszystkim ugrupowaniom terrorystycznym walczącym przeciwko cywilom w Syrii i Iraku[2].

Minister spraw zagranicznych w latach 2014-2016 Marina Kaljurand, podczas szczytu ONZ w 2015 r. podkreśliła kluczową rolę już działającej koalicji międzynarodowej w walce z PI. ,,Rozprzestrzenianie się przemocy ekstremizmu i agresywnego terroryzmu jest niezwykle niepokojące. PI jest największym i najbardziej złożonym zagrożeniem terrorystycznym dla pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i na świecie”. Rozwiązanie w konflikcie widzi przez działalność koalicji przeciwko PI, staraniom organizacji międzynarodowych i osiągnięciu politycznego rozwiązania konfliktu w Syrii, Libii i Jemenie[3].

W sierpniu 2014 r. władze Estonii zdecydowały o wysłaniu miliona nabojów do karabinów maszynowych o łącznej wadze 28 ton. Transport wysłano do Kurdów irackich. Amunicja została nabyta w latach 1993-1995 i jest niezgodna ze standardami NATO[4]. Też w tym miesiącu minister spraw zagranicznych Estonii zapowiedział przekazanie 70 tys. euro do Iraku za pośrednictwem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR)[5].  

W lipcu 2015 r. Rada Ministrów w Estonii podjęła decyzję o wysłaniu  broni dla rządu w Iraku. W przesyłce miało się znaleźć 12 moździerzy kalibru 120 mm, 140 ręcznych karabinów maszynowych RPD, 66 chińskich karabinów szturmowych typu 56, 44 karabinów automatycznych rumuńskiej produkcji oraz  230 pistoletów TT z 21 tys. nabojów. Są ona nie zgodna z standardami NATO, więc nie mogą być dłużej używane przez wojsko Estonii. Dostawą miał zająć się Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM)[6].

W lutym 2016 r. minister obrony narodowej Estonii Hannes Hanso, nie wykluczała wysłania nie więcej niż 10 instruktorów estońskich do Iraku w celu szkolenia sił zbrojnych tego państwa. Trwały w tej sprawie rozmowy z USA i Danią. Z tą ostatnią mieliby tworzyć wspólny zespół podobnie jak w przypadku Litwy i Łotwy.  Instruktorzy mieliby być wysłani latem do prowincji Anbar. Estonia uczestniczyła już w misji szkoleniowej NATO w Iraku w latach 2005-2011[7]. Zgoda na wysłanie do 10 instruktorów wojskowych zapadła w połowie czerwca przez parlament Estonii[8]. Operację rozpoczęto w sierpniu tego samego roku. Ostatecznie zespół liczył 6 osób. W październiku 2017 r. przedłużono misję o kolejny rok. Budżet wynosił 478,823 euro[9].

W ramach pomocy humanitarnej, warto dodać, że Estonia przekazała także w 2016 r. 75 tys. euro na rzecz oddziału w Iraku, Biura ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej ONZ (OCHA)[10].

Podsumowanie

Jak pokazuje powyższa analiza wśród państw bałtyckich wyróżniającą się wsparcie Iraku i Kurdów irackich jest Estonia, która wsparła ich zarówno amunicją, bronią, humanitarnie, ale też szkoleniowo. Litwa i Łotwa również w miarę swoich możliwości wspomagają głównie środkami dyplomatycznymi, pomocą humanitarną oraz misjami szkoleniowymi. Mimo małego potencjału tych państw, należy docenić ich pomoc w walce z tzw. PI, który jest nad wyraz wysoki w porównaniu do ich możliwości i skali. Państwa bałtyckie przez powyższe działania chcą się pokazać jako solidny sojusznik, który wypełnia swoje obowiązki w ramach organizacji międzynarodowych oraz jako sojusznik USA. Liczą w ten sposób na wywieranie większej presji, na zwrócenie uwagi na swoje problemy z Rosją, wagę wschodniej flanki oraz zwiększają znaczenie w NATO. Zagrożenie wzmogła rosyjska aneksja Krymu oraz wojna w Donbasie. Doprowadziło to do konsensu w sprawach wydatków wojskowych oraz wsparcia wojskowych misji zagranicznych. Wspacie USA i inych członków NATO w przeciwdziałanu PI, przybliżyło państwa bałtyckie do realizacji ich zamierzoncyh celów.


  • [1] Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Estonii, www.vm.ee, (dostęp 15.06.2016) 
  • [2] Foreign Minister Paet: extremist attacks in Iraq and Syria also threaten the security of Europe, 29.07.2014, www.vm.ee/en/news/foreign-minister-paet-extremist-attacks-iraq-and-syria-also-threaten-security-europe
  • [3] Foreign Minister Kaljurand: The European Union supports the UN peace plan in Syria, 12.10.2015, www.vm.ee/en/news/foreign-minister-kaljurand-european-union-supports-un-peace-plan-syria
  • [4] A. Einmann, Estonia gives Kurds a million cartridges, 29.08.2014, www.news.postimees.ee/2902865/estonia-gives-kurds-a-million-cartridges
  • [5] Estonia to send humanitarian aid to war torn Iraq, 19.08.2014, www.baltictimes.com/news/articles/35380/
  • [6] Estonia provides weapons and ammunition to Iraq, 22.07.2015, www.vm.ee/en/newsletter/estonia-provides-weapons-and-ammunition-iraq
  • [7] Estonian soldiers may return to Iraq – defense minister, 15.02.2016, www.news.postimees.ee/3583351/estonian-soldiers-may-return-to-iraq-defense-minister
  • [8] Estonia to send team of up to 10 to aid international operation against Islamic State group Riigikogu, 15.06.2016, www.news.err.ee/v/news/ded4bee3-aa51-4146-bcae-547d1da84f40/estonia-to-send-team-of-up-to-10-to-aid-international-operation-against-islamic-state-group
  • [9] Minister: Estonian instructors contributing to fight against Daesh, 23.05.2017, https://news.err.ee/597646/minister-estonian-instructors-contributing-to-fight-against-daesh, State approves extension of Estonia’s missions in Afghanistan, Iraq, Kosovo, 2.11.2017, https://news.err.ee/640205/state-approves-extension-of-estonia-s-missions-in-afghanistan-iraq-kosovo
  • [10] Strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych Estonii, Estonian humanitarian aid activities in 2016, www.vm.ee/en/estonian-humanitarian-aid-activities-2016