Nauka

Dyslektycy są wśród nas

Sprzeczne są informacje dotyczące stwierdzenia, który z badaczy zapoczątkował problematykę dysleksji  w literaturze naukowej. Pewne…

ADHD – problem i wyzwanie

ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder czyli Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej. To tylko niektóre z określeń…