Od 10 lat w trosce o rodaków na Kresach

Stowarzyszenie Odra – Niemen to jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce, działających w obszarze historii, opieki nad kombatantami i przywracania miejsc pamięci. W tym roku świętowało jubileusz 10-lecia istnienia.

– Środowisko, które Państwo tworzycie wypełnia wielką lukę w naszej narodowej pamięci. Podtrzymywanie współpracy z naszymi rodakami na Wschodzie jest ważne zarówno z historycznego, jak i moralnego punktu widzenia. To nasi bliscy współobywatele, bohaterowie czasu wojny i powojnia, którzy w najtrudniejszych warunkach zachowali duchową łączność z krajem przodków i poczucie przynależności do naszej wspólnej ojczyzny. Dziękuję za wszystkie inicjatywy, które podejmujecie i życzę, aby ta aktywność służyła wspólnemu dobru i budowaniu bezpiecznej, przyjaznej wszystkim i świadomej swej przeszłości Polski – słowa uznania dla działań Stowarzyszenia Odra – Niemen wyraził premier Mateusz Morawiecki.

Historia organizacji, która od dekady angażuje się w pracę na rzecz środowisk kresowych, wypełniając nasze zobowiązania wobec rodaków odciętych od ojczyzny wschodnią granicą, rozpoczęła się w domu Teresy Sobol z Iwieńca, u której Ilona Gosiewska, prezes Odry – Niemen, poznała płk Weronikę Sebastianowicz. – Wydano nam rozkaz zorganizowania paczek dla całego środowiska kombatantów ze Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Nie znaleźliśmy wtedy wsparcia u istniejących organizacji, założyliśmy więc własną i już od samego początku otrzymaliśmy ogromną pomoc od wielu środowisk, szkół i ludzi z terenu całej Polski – wspomina Gosiewska.

Razem ze Stowarzyszeniem narodziła się akcja Rodacy – Bohaterom. Zasady tego projektu opartego na środowisku kombatantów, na ich doświadczeniach, wartościach i postawach, zbudowały nie tylko organizację, nie tylko aktywny i trwały wolontariat, ale przede wszystkim międzypokoleniową wspólnotę działającą ponad podziałami. Dziś Stowarzyszenie Odra – Niemen posiada 7 oddziałów w Polsce i jeden we Lwowie, oraz sieć przyjaciół z wielu środowisk w całym kraju.

– Spotkanie w Iwieńcu było dla nas spełnieniem najśmielszych marzeń. Bo choć po wojnie na Białorusi było ok. 700 kombatantów, to nikt się nami nie interesował. Żyliśmy i marzyliśmy o spotkaniu z rodakami, do którego dzięki Bogu doszło te 10 lat temu – wyznaje wzruszona płk. Weronika Sebastianowicz. Jak zaznacza, choć dziś na Kresach żyje zaledwie garstka kombatantów, to nie czują się osamotnieni, bo mają świadomość, że dzięki Odrze – Niemen pamięć o nich nigdy nie zaginie.

10-lecie świętowano hucznie. W programie obchodów zorganizowanych w siedzibie wrocławskiego NOT-u, było spotkanie z kombatantami z kraju i zagranicy oraz rodakami z Litwy, Białorusi i Ukrainy, targowisko różności, warsztaty tematyczne, pokaz filmów oraz koncert Pawła Przewoźnego. Głównym punktem wydarzenia była uroczysta gala, na której zostały wręczone nagrody dla osób zaangażowanych w pomoc Stowarzyszeniu. Prezydent RP Andrzej Duda, za wybitne zasługi na rzecz środowiska kombatanckiego, popularyzację wiedzy historycznej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski mjra Stanisława Szatkowskiego.

– Drzewo poznaje się po owocach. Jest rzeczą niewyobrażalną, na jak wielu polach Odra – Niemen rozwinęła swoją działalność i jak wiele w tak krótkim czasie dokonała. W centrum zainteresowań Stowarzyszenia jest pamięć o rodakach, szczególnie tych żyjących obecnie poza granicami naszego kraju. Z pamięcią łączą się: nostalgia oraz sentymenty. Pamięć obejmuje również szacunek dla bohaterów. W działaniach Stowarzyszenia Odra – Niemen są obecne także wątki pozytywistyczne, chęć niesienia pomocy i organizowania przedsięwzięć o wymiernych efektach dla konkretnych ludzi. Bardzo wysoko oceniam współpracę z tym środowiskiem i cieszę się, że mogłem niejednokrotnie włączyć się w podejmowane przez nie inicjatywy. Jubileusz aktywności jest dobrym momentem, aby z serca podziękować i życzyć na dalsze lata siły, konsekwencji oraz nigdy niegasnącego zapału – podsumowuje jubileusz Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.