Perła Dolnego Śląska

Położony na przedmieściach Wałbrzycha Zamek Książ to największa rezydencja Dolnego Śląska – trzeci co do wielkości zamek w Polsce i jeden z największych w Europie. Gigantyczną budowlę wzniesiono na cyplu skalnym górującym nad tonącą w zieleni okolicą.

Książęca Góra

Pierwsza historycznie udokumentowana wzmianka podaje, że warownię w Książu wzniósł pod koniec XIII wieku książę świdnicko-jaworski Bolko I Surowy, syn Bolesława Rogatki i wnuk Henryka Pobożnego. Warownia, zwana na początku „Książęcą Górą”, wyróżniała się spośród innych tego rodzaj budowli nie tylko dogodnym położeniem pod względem wojennym, ale i malowniczą lokalizacją w sercu lasów. Bolko I nadał też sobie tytuł „pana na Książu”, który zachowali jego następcy. Po wygaśnięciu Piastów z linii świdnicko – jaworskiej, właścicielami zamku stali się królowie czescy z dynastii Luksemburgów. Później Książ przeszedł we władanie czeskiego króla Jerzego z Podiebradów, następnie należał do króla węgierskiego Macieja Korwina, a w latach 1497 -1508 był w posiadaniu Władysława II
Jagiellończyka. Król Czech i Węgier przekazał dobra książańskie swojemu kanclerzowi Johannowi von Haugwitz. Ten z kolei sprzedaje zamek rycerzowi Konradowi I von Hochberg. Rodzina Hochbergów, jeden z najpotężniejszych rodów śląskich, była właścicielem rezydencji do II wojny światowej. Wtedy to zamek został skonfiskowany przez reżim nazistowski. Próbowano przebudować go na kwaterę Hitlera, drążąc w skalnym cyplu potężne sztolnie. Dziś w części zamku mieści się muzeum, a także hotel i restauracja. Wokół rozciąga się, słynny z rododendronów Książański Park Krajobrazowy. Zwiedzać można także stajnie i wspaniałą palmiarnię.

Turyści z całego świata

Zamek Książ od wielu lat przyciąga turystów z całego świata. Ubiegły rok był pod względem odwiedzin wyjątkowy – rezydencja gościła ponad 500 tys. turystów, a to o 40 proc. więcej niż w 2018 roku. Z przeprowadzonych przez pracowników zamku badań wynika, że co 4 turysta, to gość zagraniczny. – 77 proc. stanowili turyści z Europy, co 6 osoba przyjechała z Azji. Nie brakowało również turystów z Ameryki – zaznacza Anna Żabska prezes zarządu Zamku Książ.

Oferta edukacyjna

Od ponad 2 lat na zamku rozbudowywana jest oferta edukacyjna. – Zapraszamy Państwa na zajęcia z zakresu historii Polski, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie, a także wiedzy o kulturze, socjologii, czy też na warsztaty multisensoryczne. Historyczne wnętrza zamku, barokowe sale, ekspozycja obrazów z Muzeum Narodowego we Wrocławiu i wystawa archiwalnych zdjęć rodziny Hochbergów to trzon naszej oferty. Dzięki najnowszej propozycji zajęć edukacyjnych Zamku Książ dzieci i młodzież poznają historię oraz architekturę zamku, a także zdobędą wiedzę o regionie. Nasza oferta została przygotowana w oparciu o aktualną podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej – czytamy na stronie wałbrzyskiego zamku.

Plany na przyszłość

– Ten rok będzie bardzo pracowity. Głównie inwestycyjnie – mówi Anna Żabska. Jak zaznacza kończy się wiele prac remontowych, w tym rozpoczęty w roku ubiegłym remont sali kinowej. Najważniejszy jednak będzie przetarg i wyłonienie wykonawcy na budynek, w którym umieszczone zostaną kasy. – Za nami już trzy przetargi, które z uwagi na przekroczoną kwotę musieliśmy unieważnić. Mamy nadzieję, że kolejny uda się rozstrzygnąć na tyle szybko, aby jeszcze przed sezonem obiekt uruchomić – wyznaje prezes zarządu Zamku Książ. Zmiany dotkną także dziedzińca. Do tej pory, za przejściem budynku bramnego umieszczone były punkty gastronomiczne. Aktualnie szuka się im nowej przestrzeni tak, aby odsłonić oś widokową zamku. Cenna będzie także przebudowa parteru. Z uwagi na większą liczbę turystów postanowiono zupełnie zmienić układ wejścia i wyjścia z zamku. – Zauważyliśmy, że turyści, którzy nie korzystali z oferty przewodnika, niewiele wyciągali z lekcji zwiedzania. Dlatego postanowiliśmy do każdego biletu dołączyć przewodnik audio, dzięki czemu zwiedzanie nabierze zupełnie innego wymiaru – zaznacza Anna Żabska i zachęca do odwiedzin perły Dolnego Śląska.