[Relacja] Czy III RP realizuje ideały Solidarności

Dnia 21.10.2020 roku o godz. 18:00 za pośrednictwem komunikatora ZOOM odbyło się spotkanie z prof. Antonim Dudkiem. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z trwającą pandemią koronawirusa spotkanie odbyło się nie tak jak początkowo zakładano we Wrocławiu, a w rzeczywistości wirtualnej – w internecie. Spotkanie, którego tematem było postawione przez Profesora Antoniego Dudka pytanie „Czy zmiany w Polsce po 1989 r. były realizacją ideałów Solidarności, czy ich zaprzeczeniem” było transmitowane na żywo na facebookowym profilu Fundacji Polska Jutra oraz Fundacji Przyszłość Pokoleń.

Okazją do tak postawionego pytania stanowiącego temat rozmowy była obchodzona niedawno czterdziesta rocznica „Porozumień Sierpniowych”, jak również najnowsza książka Antoniego Dudka pt. „Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy wolnej Polski”. 

Zdaniem Antoniego Dudka, ruch „pierwszej Solidarności” choć różnorodny, miał na sztandarach przede wszystkim dwie idee: wolności i solidaryzmu. Zdaniem gościa „Salonu Politycznego” idea wolności po przemianach roku 1989 r. została zrealizowana w sposób pełny (może nawet nader pełny). Doprowadzono bowiem do zdecydowanej liberalizacji gospodarki, a otwarcie się na zachód przyniosło wolnościowe zmiany także w ujęciu społeczno-kulturowym. Jak wskazuje A. Dudek, większym problemem dla pierwszych twórców wolnej Polski okazało się zrealizowanie idei solidaryzmu. Gwałtowna transformacja ustrojowa pozostawiła bowiem wielu Polaków samych sobie, a niektóre obszary pozostawiła na pastwę kapitalizmu w którym Polacy nie byli nauczeni funkcjonować. Ostateczny rozrachunek przemian ustrojowych jest jednak dodatni. Pierwsze rządy III RP – od premiera Mazowieckiego do premier Suchockiej „przestawiły zwrotnicę torów, po których jechał polski pociąg ze wschodu na zachód”. W pierwszych latach doprowadzono również do opuszczenia naszego kraju przez wojska radzieckie, podpisania konkordatu czy – o czym często się zapomina – ostatecznego uregulowania kwestii granicy Polsko-Niemieckiej.

„Salony Polityczne” to cykl spotkań ze znanymi postaciami życia publicznego, mający na celu animowanie wśród Polaków debaty na temat sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej Polski. Zgodnie z założeniem przyświecającym Fundacji Polska Jutra i jej partnerów, zagadnienia poruszane w rozmowach z zaproszonymi gośćmi przedstawiamy w perspektywie długoterminowej. Wszystko po to, aby dyskusja nie była celem samym w sobie, a prowadziła do zaproponowania konkretnych rozwiązań i ich przewidywanych skutków. Spotkanie moderował Jakub Nyziak.


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.