Ile powinien zarabiać poseł?

Dyskusja o tym ile powinien zarabiać poseł wraca jak bumerang co jakiś czas. Jednak w debacie o wynagrodzeniach parlamentarzystów brakuje odpowiedzi na fundamentalne pytanie: Jaka jest rzeczywista rola posłów w procesie tworzenia prawa?

Tym razem dyskusja o wynagrodzeniach dla parlamentarzystów rozgorzała za sprawą wypowiedzi posła  Marcina Kulaska – sekretarza generalnego SLD, który skarżył się na brak aneksu kuchennego w sejmowym hotelu i konieczność stołowania się na mieście.  Jednocześnie dodał, żeby inni spróbowali utrzymać się w Warszawie za 6,5 tys. zł na rękę i 2,5 tys. diety. Polityk szybko wycofał się ze swoich słów, ale dyskusja o pensjach pozostaje.

Ile zarabia poseł?

W pierwszej kolejności należałoby wyjaśnić ile tak naprawdę zarabiają w Polsce posłowie i jakie otrzymują benefity. Pensja poselska wynosi 80% wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat czyli po przeliczeniu 8.016,70 zł brutto. Do tego dochodzi jeszcze dieta parlamentarna w wysokości 2.505,20 zł brutto, zwolniona z podatku dochodowego. Na rękę daje to ok. 9 tys. zł. Na tym jednak korzyści dla posłów się nie kończą. Posłowie spoza Warszawy mają prawo do zakwaterowania w hotelu poselskim bądź zwrotu kosztów wynajmu lokum do kwoty 2,5 tys. zł miesięcznie.

Oprócz tego na terenie kraju, mają prawo do bezpłatnych przelotów i przejazdów środkami transportu zbiorowego (np. koleją). Koszty przejazdów samochodem związane z wykonywaniem mandatu poselskiego mogą pokrywać z ryczałtu na biura poselskie. Posłom przysługuje również prawo do preferencyjnej pożyczki na cele mieszkaniowe w wysokości do 30 tys. zł. oprocentowanej w wysokości do maks. 2%. W porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem poseł otrzymuje 2,5 razy więcej od statystycznego Kowalskiego (nie licząc wymienionych wyżej profitów).

Jak wyglądają wynagrodzenia posłów w Polsce na tle Europy?

Zarobki posłów w Europie są bardzo zróżnicowane. Ponadto porównując je warto uwzględnić średnią płacę w danym kraju. W 2016 r. opracowanie tego typu przygotował Chris Harris z Euronews. Zastosowana metodologia nie oddaje w pełni sytuacji materialnej parlamentarzystów, pozwala jednak w sposób przybliżony dokonać porównania ich zarobków.

Jak więc widać średnie zarobki posłów w Polsce kształtują się na poziomie średniej unijnej.

Rzeczywista rola posłów w Polsce

Dla odpowiedzi na pytanie czy posłowie powinni zarabiać więcej czy mniej kluczowa jest odpowiedź na pytanie o ich rzeczywistą rolę w procesie tworzenia prawa. Niestety ich formalne uprawniania do uchwalania ustaw z praktyką nie mają wiele wspólnego. W rzeczywistości decyzje o charakterze prawodawczym zapadają na szczeblach ministerialnych, rządowych czy władz partii rządzącej. W konsekwencji posłowie pełnią rolę jedynie maszynek do głosowania. Powodów takiego stanu rzeczy można wymieniać wiele od : całokształtu Konstytucji RP poprzez  ustawy, statuty partii czy na systemie mediów kończąc. Nie zmienia to faktu, że obecny wpływ pojedynczego posła na kształt prawa jest znikomy i nie odpowiada jego konstytucyjnemu umocowaniu. Rola większości posłów sprowadza się do bycia rzecznikami swoich ugrupowań. Jest to sytuacja patologiczna, która wymaga reformy i to o charakterze ustrojowym. Dlatego też dyskusja o pensjach posłów powinna odbyć się po ponownym zdefiniowaniu ich miejsca w systemie prawa i nadania realnych uprawnień.