Karpacz „polskim Davos” biznesu

Po raz czwarty z udziałem kilkuset gości polskich i zagranicznych w Karpaczu odbyło się IV Forum Przemysłowe. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przemysłu, parlamentarzyści, eksperci, ekonomiści, naukowcy i dziennikarze.

„Polskie Davos”

– Karpacz powoli możemy nazywać „polskim Davos” i do tego dążymy. Do Karpacza przyjeżdżają nie tylko przedstawiciele wszystkich regionów Polski, ale także reprezentacja z zagranicy. Ludzie czują potrzebę spotykania się i wiedzą, że poziom dyskusji osób uczestniczących w forum jest bardzo wysoki. Chodzi nam o wymianę doświadczeń. Dolny Śląsk ma się czym pochwalić i nie ukrywamy dróg dojścia do tego sukcesu. Chętnie słuchamy także innych. Staramy się nie wyważać otwartych drzwi, ale dobre przykłady implementować w naszym regionie.

Zależy nam, by była wymiana między biznesem, nauką i samorządem. Na Dolnym Śląsku zbudowaliśmy „złoty trójkąt” – biznes, nauka, samorząd i instytucje rządowe, mówił w trakcie forum Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Platforma wymiany myśli

Wydarzenie już po raz czwarty przyciągnęło do „polskiego Davos” i stolicy zimowych sportów na Dolnym Śląsku kilkuset gości polskich i zagranicznych. Byli wśród nich przedstawiciele przemysłu, parlamentarzyści, eksperci, ekonomiści, naukowcy i dziennikarze. – Takie spotkania służą m. in. wymianie doświadczeń. Wszystkim uczestnikom forum zależy na rozwoju regionu. Dolny Śląsk jako jeden z niewielu województw w Polsce osiągnął 75 proc. rozwoju średniej unijnej. To świadczy, że dynamika jest całkiem niezła i chodzi o to, by ją podtrzymać. Tego typu spotkania i rozmowy temu służą, przekonuje Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Wicemarszałek regionu był uczestnikiem dwóch paneli poświęconych tematyce kapitału społecznemu oraz ochronie zdrowia. – W trakcie takich wydarzeń tworzą się pomysły jak np. e-recepta, która wejdzie w życie od 8 stycznia, dodaje Marcin Krzyżanowski. W Karpaczu poruszane były tematy z obszarów: inwestycje, społeczeństwo, gospodarka, innowacje czy infrastruktura.

– Większość panelistów i słuchaczy zgadzało się, że nie ma dziś alternatywy dla transportu kolejowego. Jego rozwój jest przesądzony. Jedną z konkluzji, która wybrzmiała to prośba do rządzących, aby nastąpiły pewne zmiany legislacyjne, które przyśpieszą ten rozwój. Jako Zarząd Województwa chwaliliśmy się nowymi połączeniami, które realizują dla nas Koleje Dolnośląskie i firma POLREGIO. Jednym z sukcesów jest uruchomienie połączenia Wrocław – Praga, mówił Tymoteusz Myrda –  Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który w regionie odpowiedzialny jest m. in. za transport kolejowy.

Obywatelskość i rola samorządu

W spotkaniu uczestniczył Robert Raczyński – prezydent miasta Lubina, który podkreślał, że Forum Przemysłowe w Karpaczu służy przedstawieniu różnych opinii, o których często niewiele wiemy. – Nie ma przekazu, który by szedł z dołu do góry w Polsce. Jest on tylko jednostronny. Nie ma odpowiedzi z drugiej strony, jak samorządy reagują na pewne decyzje, jaką my widzimy potrzebę i czy zmiany idą w dobrą lub złą stronę. Takich rozmów w Polsce się nie prowadzi. Są to sytuacje rzadkie, dlatego tak bardzo potrzebne do organizowania takich spotkań. Dla prezydenta Lubina jednym z najważniejszych tematów, który był poruszany podczas wydarzenia jest obywatelskość. – Prawa zrzeszania się, prawa działalności obywatelskiej i wspieranie ich. Spojrzymy sobie głęboko w oczy, w której fazie samorządu jesteśmy. Jestem bardzo krytyczny, uważam, że samorząd dziś ma bardzo poważne problemy, nie tylko związane z finansami, ale ze swoim istnieniem. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy samorząd jest w ogóle potrzebny, mówił prezydent Robert Raczyński.

Otwarcie na Wschód

– Mamy tu partnerów z Czech, Rosji, Węgier czy Ukrainy. Chcemy rozmawiać o tym, co Dolny Śląsk może zaoferować zagranicznym partnerom. Pokazujemy, że chcemy rozwijać się także w kierunku wschodnim. Mam nadzieję, że stworzy to nową przestrzeń inwestycji dla naszych firm, mówi Karol Przywara – Dyrektor ds. Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego. Jednym z tematów debat była współpraca między Polską a Czechami w zakresie turystyki. Podczas IV Forum Przemysłowego w Karpaczu zostało podpisane memorandum o współpracy między Konsulatem Honorowym Gruzji we Wrocławiu i Polsko-Gruzińską Izbą Przemysłowo-Handlową. – To jeden z najważniejszych dni. Przybijamy nasze biznesowe relacje. Mamy niesamowitą perspektywę realizacji pewnych projektów biznesowych, które dla Polaków mogą być możliwością do rozwiązań pewnych relacji biznesowych, zaznaczał Wojciech Wróbel – konsul honorowy Gruzji we Wrocławiu. Współpraca ma na celu zwiększenie potencjału i zakresu zagranicznej ekspansji polskich firm na rynek gruziński oraz obszar Kaukazu Południowego, regionu, który stwarza nowe perspektywy biznesowe. Dolny Śląsk i region Adżarii w Gruzji zawiązały współpracę w 2015 roku.

Nagrody biznesu

W trakcie wydarzenia odbyła się gala z wręczeniem nagród Forum Przemysłowego. Nagroda w kategorii „Producent Roku” została przyznana przedsiębiorstwu, które na przestrzeni lat dynamicznie zwiększało wartość przychodów na rynku krajowym, ale również poprzez eksport produktów. Wyróżnienie otrzymała Sp. z o.o. SOLGAZ. W kategorii Firma Rodzinna Roku nagroda trafiła do Gospodarstwa Pasiecznego Sądecki Bartnik Sp. z o. o – firmy wielopokoleniowej, która według organizatorów forum odznacza się biznesową skutecznością i jest przykładem umiejętnego wykorzystania potencjału i wartości z pokolenia na pokolenie. W Karpaczu odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń: debat, sesji plenarnych, rozmów, prezentacji i bloków tematycznych. W spotkaniu wziął udział m. in. Wiceminister Rozwoju – Wojciech Murdzek czy węgierski Minister Stanu w Ministerstwie Innowacji i Technologii – Zsigmond Perenyi.

fot.: Strona Organizatora