Nowy Rok z nowymi drogami na Dolnym Śląsku

Dyrektor GDDKiA Lidia Markowska w rozmowie z Patrycją Jenczmionką – Błędowską podsumowuje rok 2019 i zapowiada nowe inwestycje drogowe

PJB: Końcówka roku. Czas podsumowań także dla GDDKiA. Z jakim bilansem na drogach kończymy ten rok?

LM: Rok 2019 był niezwykle intensywny. Obfitował w bardzo dużo wydarzeń, które zmieniają układ komunikacyjny Dolnego Śląska. Nasz region to bardzo ważne centrum komunikacyjne naszego kraju, gdzie łączy się wiele dróg krajowych. 

PJB: Cztery miesiące przed terminem kontraktowym zakończyły się prace przy budowie obwodnicy Bolkowa. Od ubiegłego weekendu można korzystać z nowej trasy. Czy to sukces?

LM: Jest to sukces wszystkich: GDDKIA, firmy wykonawczej, nadzoru. To bardzo dobry prezent dla wszystkich zarówno mieszkańców jak i turystów, którzy poruszają się tymi drogami. To trasa nie tylko spełniająca wymogi bezpieczeństwa, ale przede wszystkim malowniczo położona. Mam nadzieję, że stanie się pięknym akcentem naszego regionu.

PJB: Celem było usprawnienie układu komunikacyjnego Dolnego Śląska oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa dla użytkowników dróg.

LM: A przede wszystkim także wyprowadzenie ruchu ciężarowego z Bolkowa. 

PJB: Pierwszy weekend za nami na sprawdzanie obwodnicy? Jakie sygnały płyną do Pani?

LM: Pozytywne. Mam nadzieję, że coraz więcej turystów i mieszkańców będzie korzystało z tej drogi. Myślę, że była to ogromna niespodzianka, gdyż nie zapowiadaliśmy tego wydarzenia. Informacja została przekazana tuż przed otwarciem, stąd duże zaskoczenie, ale myślę, że sympatyczne.

PJB: W tej części województwa łączą się ważne szlaki komunikacyjne m. in. droga krajowa nr 5, droga krajowa nr 3 oraz droga ekspresowa S3.

LM: Tak. Obwodnica Bolkowa spięła nam te cele, które założyliśmy do 2019 r, czyli wybudowanie drogi ekspresowej S3 na terenie  Dolnego Śląska aż do Bolkowa i zakończenie obwodnicy. Mamy kolejne wyzwania przed sobą – kontynuować drogę ekspresową S3.

PJB: Co zatem jeszcze w planach z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na GDDKiA lata 2014-2023?

LM: Przede wszystkim droga ekspresowa S3. Oddaliśmy do ruchu ponad 70 km tej trasy. Wszystko w zakładanych terminach i cenach kontraktowych. Pozostał jeszcze 14-km odcinek pomiędzy węzłem Kazimierzów, a Lubin – Północ. Po raz pierwszy w historii naszego Oddziału musieliśmy odstąpić od umowy z firmą włoską „Salini”. Udało nam się już wyłonić nowego, bardzo doświadczonego wykonawcę, który już budował dwa odcinki drogi ekspresowej S3. Wykonał to w terminie i liczymy, że jego wiedza i fachowość pozwoli nam, by w przyszłym roku cała ta trasa była przejezdna. Kolejnym wyzwaniem jest jeszcze zrealizowanie drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do granicy państwa. 

PJB: Od połowy grudnia możemy poruszać się ekspresową „piątką” z Poznania do Wrocławia. Pokonanie trasy zajmuje ok 1.5  godziny.

LM: Tak, od węzła Wrocław – Północ, czyli AOW aż do Żmigrodu została oddana w 2017 r. Natomiast w połowie grudnia oddano ostatni odcinek drogi Wrocław – Poznań. Tę trasę 160 km można pokonać obecnie w bardzo szybkim czasie. 

PJB:  Na jakim etapie są prace rozbudowy autostrady A4 na najstarszym odcinku tej trasy od Wrocławia do Krzyżowej?

LM: To droga, która jest przez nas szczególnie monitorowana. Jest to odcinek bez pasa awaryjnego niemal na całej długości, który został wybudowany w latach 30-tych ubiegłego wieku. Podjęliśmy decyzję, by opracować tzw. analizę TEL – techniczną, ekonomiczną i logistyczną, która pokaże, przyszły kierunek dla autostrady A4. Obecnie trwają intensywne prace dokumentacyjne. W połowie przyszłego roku będzie efekt końcowy analizy i zostanie wybrane studium korytarzowe. Pokaże ono czy będzie to niezależny ślad nowej autostrady, a może tylko w części nowy przebieg, a może budowa nowej jezdni  i przerzucenie na nią ruchu, a później po starym śladzie przebudowa i budowa nowej jezdni. Czasem ruch na tej autostradzie wynosi ponad 120 tys. pojazdów na dobę zatem planując jakiekolwiek prace musimy liczyć się w przyszłości z dużymi utrudnieniami. Przygotowywana analiza ma na celu pokazać w jaki sposób należy podejść do przyszłej przebudowy, rozbudowy lub budowy po nowym śladzie tej autostrady.

PJB: Czy zgodzi się Pani dyrektor ze mną, że odcinek A4 od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia w pełnym zakresie warunków technicznych przewidzianych dla autostrad?

LM: Tak nie spełnia. To kluczowa inwestycja i mam nadzieję, że prowadzone prace dokumentacyjne pomogą wskazać kierunek dla przyszłości tej autostrady. Problem został zauważony już wcześniej przez wszystkich, nie tylko kierowców.

PJB: Kiedy poczujemy poprawę?

LM: Myślę, że za parę lat. Tak jak pokazaliśmy to na przykładzie dróg S3 i S5 – kiedy się zacznie budowę, to postęp można zauważyć w oczach. 

PJB: Czas przedświąteczny i poświąteczny to okres wyjazdów. Z którą częścią regionu mamy największy problem, by przedostać się do innego województwa?

LM: Właściwie w każdym kierunku mamy obecnie duże natężenie ruchu. Najbardziej jednak obciążona jest autostrada A4 i przemieszczanie się w kierunku Zachód – Wschód Polski. Wybierając się w dalekie trasy każdy kierowca powinien pamiętać o zaplanowaniu  przejazdu, a w trakcie podróży korzystać z całodobowej infolinii drogowej  19 111. Dyżurni informują o przejezdności, utrudnieniach i w razie trudności szukają  alternatywnych dróg. 

PJB: Jakie drogi krajowe powstaną w najbliższym czasie na Dolnym Śląsku?

LM: W przyszłym roku nie będzie spektakularnych otwarć. Rozpoczną się natomiast prace związane z budową ponad 30 km odcinka drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do granicy państwa w Lubawce.  Rozpocznie się drążenie najdłuższego tunelu w skale o długości ponad 2300 m. Jest to niezwykle ważne wydarzenie i wyzwanie techniczne zarówno ze strony firmy wykonawczej z Austrii oraz naszych naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy nas wspierają. W przyszłym roku będziemy kontynuowali prace dokumentacyjne dotyczące dróg S5, S8 i A4. 24 września Rada Ministrów podpisała rozporządzenie, które wprowadza nowe trasy ekspresowe do realizacji, a są to: droga S8 od Wrocławia do Kłodzka oraz S5 – od okolic Sobótki (gdzie przebiegać będzie S8), do S3 w okolicy Bolkowa.  Prowadzimy już intensywne prace projektowe, które w przyszłym roku pozwolą wystąpić o decyzje środowiskowe. Przyszły rok będzie obfitował w informacje, co dalej z naszym kręgosłupem komunikacyjnym Dolnego Śląska. Korzystając z okazji chciałabym wszystkim kierowcom życzyć bezpiecznych i szczęśliwych dojazdów do celu!

 PJB: Dziękujemy bardzo.