Opactwo Cystersów w Henrykowie

Opactwo Henrykowskie zostało ufundowane przez księcia Henryka II Pobożnego w 1228 roku, stając się tym samym trzecią fundacją na Śląsku – po Lubiążu i Trzebnicy. Pierwsze lata istnienia klasztoru opisał po łacinie opat Piotr, a po jego śmierci kronikę kontynuowano, aż do 1310 roku. Dzieło zwane jako “Księga Henrykowska”, ma wielkie znaczenie dla kultury polskiej. Zawiera bowiem pierwsze zdanie napisane po polsku: “Day ut ia pobrusa a ti poziwai” (daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj). Obecnie w opactwie znajduje się kopia księgi, jej oryginał przechowywany jest w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu.

W rękach holenderskiej królowej

Od początku powstania opactwa, jego głównym źródłem dochodów były dobra ziemskie. Konwent Henrykowski posiadał zgodę na prowadzenie karczmy z możliwością ważenia piwa oraz do wydobywania złota, srebra, miedzi, cyny, ołowiu i żelaza, które na tym terenie się znajdowały. Gdy ogłoszono edykt o sekularyzacji zadłużonych wobec państwa klasztorów śląskich, część przejętego przez państwo majątku henrykowskiego odkupiła królowa holenderska, Fryderyka Luiza Wilhelmina Orańska.

Rezydencja magnacka

Kolejnym ważnym etapem w historii Henrykowa było przejęcie go przez książęta sasko-weimarskie i przekształcenie klasztoru w rezydencję magnacką. Powstał wówczas włoski ogród pałacowy, a także park krajobrazowy zaprojektowany przez Eduarda Petzolda. Centralny obiekt w Opactwie stanowi kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Świątynia reprezentuje wspaniały, barokowy wystrój wnętrz – zobaczyć w niej można, m.in. słynne ,,stalle henrykowskie”, czy gotycki nagrobek księcia Bolka II i jego żony Juty. Na szczególną uwagę zasługuje także wzniesiona przed kościołem kolumna Świętej Trójcy, z XVII wieku.

Księga Henrykowska na liście Pamięci Świata UNESCO

Lista “Pamięć Świata” UNESCO to powstały w 1992 roku rejestr zabytków o charakterze dokumentacyjnym – rękopisów, druków czy dokumentów audiowizualnych. Obejmuje 300 dokumentów, w tym 17 reprezentujących polskie dziedzictwo. Znajdują się na niej m.in.: autograf dzieła Mikołaja Kopernika “De revolutionibus”, rękopisy Fryderyka Chopina, podziemne archiwum getta warszawskiego, tzw. Archiwum Ringelbluma, Akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej z 1573 roku, czy Tablice 21 Postulatów Gdańskich z Sierpnia 1980. Ostatni polski dokument na listę ,,Pamięci Świata” wpisano w 2017 roku, a był to Raport Jürgena Stroopa „Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk – in Warschau mehr! (Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje!)” – jedno z najważniejszych źródeł o historii Holocaustu.
Księga Henrykowska trafiła na listę w 2015 roku. Zabiegało o to wiele osób i instytucji. W lutym 2014 roku wniosek w tej sprawie, adresowany do Krajowego Komitetu Programu UNESCO „Pamięć Świata” podpisał metropolita wrocławski, abp Józef Kupny. Czytamy w nim, że „Księga Henrykowska to unikatowe w skali światowej źródło do poznania procesów wymiany kulturowej, które w dojrzałym średniowieczu zadecydowały o kształcie przyszłej Europy”.

Pielgrzymka osób niepełnosprawnych

Od kilku lat w ostatnią sobotę sierpnia w Henrykowie organizowana jest pielgrzymka i piknik integracyjny osób niepełnosprawnych ich rodzin i przyjaciół. Wydarzenie odbywa się z inicjatywy Dolnośląskiego Forum Integracyjnego, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej i parafii w Henrykowie. W organizację włączył się również Klasztor Księgi Henrykowskiej i Gmina Ziębice. Celem jaki założyli sobie organizatorzy jest integracja osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku, stworzenie płaszczyzny porozumienia i wzajemnego wsparcia wśród niepełnosprawnych. Pielgrzymka ta ma charakter jednodniowego spotkania, które rozpoczyna się Mszą św., a kończy na wspólnej zabawie.