Uliczne Ambulatorium MiserArt

Uliczne Ambulatorium MiserArt to autorski projekt fundacji Homo Sacer realizowany w partnerstwie z Kołem Wrocławskim Towarzystwa Pomocy Brata Alberta. – Naszą misją jest mobilne, środowiskowe wsparcie osób znajdujących się w kryzysie ulicznej bezdomności – mówi Andrzej Ptak, założyciel przestrzeni kreatywnej dla bezdomnych MiserArt.

Nadjeżdża pomoc

Ambulans dociera tam, gdzie nie dociera służba medyczna. – Zespół streetworkerów z lekarzem, pielęgniarką i wolontariuszami dociera ambulansem bezpośrednio w miejsca niezamieszkane w przestrzeni publicznej, gdzie przemieszkują osoby bezdomne – tłumaczy Aleksander Pindral, prezes Koła Wrocławskiego Towarzystwa Pomocy Brata Alberta. Jak zaznacza, osoby bezdomne nie są skłonne do opuszczenia tych miejsc w celu starania się o jakąkolwiek pomoc. – Jeżeli zależy nam na człowieku, musimy dotrzeć do niego i udzielić mu bezpośredniej pomocy medycznej. Wczesna interwencja medyczna może zapobiec bardzo kosztownej hospitalizacji tych osób w przyszłości – dodaje.

Współpraca z Caritas

W marcu ubiegłego roku Uliczne Ambulatorium MiserArt rozpoczęło ścisłą współpracę z łaźnią prowadzoną przez wrocławską Caritas. Z łaźni, która funkcjonuje od 20 lat, tylko w 2019 roku skorzystało prawie 14 tysięcy osób, a czysta odzież została wydana blisko 6,5 tysiąca razy. Początkowo ambulans dla korzystających z łaźni miał być udostępniany raz w miesiącu. Dyrektor wrocławskiej Caritas, ks. Dariusz Amrogowicz informuje, że ze względu na zapotrzebowanie, zwiększono jego dostępność. Teraz pojawia się przed łaźnią raz w tygodniu. – W ulicznym ambulatorium osoby bezdomne mogą liczyć nie tylko na opatrzenie ran, ale także na rozmowę o ich problemach i profilaktyce chorób. Co bardzo istotne, przy spotkaniach z zespołem streetworkerów, nasi podopieczni często wskazują miejsca pobytu osób, które mogą potrzebować ambulatoryjnej pomocy – zaznacza Paweł Trawka, rzecznik wrocławskiej Caritas.

Wsparcie finansowe

Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia zapewnia, że miastu zależy na projektach pomocowych dla bezdomnych, takich jak łaźnia czy ambulans medyczny oraz na współpracy pomiędzy podmiotami, które zajmują się osobami w potrzebie. – Dotarcie do osób znajdujących się w kryzysie ulicznej bezdomności i zmotywowanie ich do wizyty u lekarza jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Podstawowe zaopatrzenie medyczne w zakresie odmrożeń, skaleczeń i innych okazuje się niezwykle ważne – zaznacza. Miasto od czterech lat wspiera finansowo fundację Homo Sacer.