Społeczeństwo 5.0, czyli dane nie mogą być przywiązane do państw

Premier Japonii forsuje koncepcję Społeczeństwa 5.0, budującego jakość życia na nowych technologiach. Kolejnym etapem ewolucji społeczeństw ma być zdaniem Japończyków model nazywany 5.0. Niemcy forsują Przemysł 4.0, nowoczesny, oparty na sztucznej inteligencji i robotyce; ubiegłoroczne Davos upływało w duchu czwartej rewolucji przemysłowej, to dlaczego nie miałaby powstać kolejna iteracja w odniesieniu do społeczeństwa jako całości?

Podstawą nowoczesnego społeczeństwa mają być dane. Ich przepływ musi być bezpieczny i swobodny. Dane są paliwem XXI wieku, dlatego podobnie jak ropa czy benzyna muszą być wolne od zanieczyszczeń.

Dzięki danym może być mowa o postępie oraz innowacjach. Premier Japonii zdaje sobie z tego sprawę i podczas G20 w Osace prezentuje przegląd najnowszych technologii made in Japan. Koncepcja społeczeństwa 5.0 narodziła się w Japonii, według niej ludzkie zbiorowości także mogą cieszyć się nowymi jakościami życie określanymi jako “smart”, podobnie jak smart miasta, smart auta czy… smartfony.

Dane mogą jednak napotkać na opór władz. W obecnym świecie nasila się tendencja do trzymania informacji wewnątrz granic własnego państwa, a jeżeli dane nie będą mogły swobodnie poruszać się po świecie, nie da się z nich należycie korzystać. Może dochodzić do tworzenia się równoległych sieci internetowych, zamiast jednej wspólnej dla wszystkich. Taka dwoistość bądź możliwość istnienia w kilku równoległych rzeczywistościach informacyjnych wprowadzi niepotrzebny chaos i  podziały. Premier Abe przedstawił ten problem szerszej publiczności podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Davos w 2019 roku.

Ta koncepcja nazywa się “Swobodny przepływ danych oparty na zaufaniu” (“Data Free Flow with Trust” w wersji angielskiej, DFFT). Już wtedy Abe zapowiadał, że chciałby skorzystać ze szczytu w Osace, żeby taki nowy ład wprowadzić.

“Chciałbym, żeby G20 w Osace zostało na długo zapamiętane jako szczyt, który rozpoczął erę światowego zarządzania danymi” – mówił na początku roku japoński premier w Davos.

Wciąż nie wiadomo jednak, jak zdefiniować pojęcie “zaufania” w odniesieniu do danych. Starano się godzić różne stanowiska w tej kwestii na spotkaniu ministrów handlu i cyfryzacji w japońskiej Tsukubie, które odbyło się na początku czerwca.

DFFT wymaga wspólnego podejścia i stworzenia nowej nomenklatury. Inaczej zaufanie będzie inaczej odbierane w zależności od potrzeb politycznych, gospodarczych celów i chęci ochrony własnych technologii. Jak szkodliwe może być wciąganie informatyki i postępu technologicznego do wojny handlowej obserwujemy w końcu od miesięcy na przykładzie sporu z koncernem Huawei ze strony administracji Donalda Trumpa.

UE dysponuje takimi regulacjami. To właśnie to, co znamy pod nazwą RODO (w wersji angielskiej funkcjonuje jako GDPR, General Data Protection Regulation) i co prowadzi czasem do niepotrzebnych absurdów ze względu na konieczność ochrony prywatności.

Absurdów w wersji proponowanej przez Japonię ma nie być. Społeczeństwo 5.0 ma rozwiązywać problemy natury globalnej w służbie zdrowia, rolnictwie i kwestiach ochrony środowiska wykorzystując do tego nowoczesne technologie. Ma być oparte na internecie rzeczy, sztucznej inteligencji, robotyce, światowej łączności oraz biotechnologii.