Tag: cena

Klauzule społeczne bez kontroli

W 2017 roku liczba podmiotów publicznych stosujących klauzule społeczne znacznie wzrosła. Wciąż jednak szwankuje kontrolowanie…