Tag: dziłalność społeczna

Związkowa pustynia

W ostatnich trzech dekadach drastycznie spadło znaczenie związków zawodowych, układów zbiorowych i innych form organizacji…